Tag: katowice


  • Study trip to Katowice

    Study trip to Katowice

    /

  • First round of stakeholders NBS co-design workshops in  Katowice, Poland

    First round of stakeholders NBS co-design workshops in  Katowice, Poland

    /